∆ωρεάν µελέτη χώρου & δειγµατισµός αρώµατος

Η ανάγκη για αρωµατισµό των χώρων µε την πάροδο
των χρόνων, έχει εξελιχθεί ως εξής:

Στο παρελθόν ο αρωµατισµός των επαγγελµατικών χώρων κάλυπτε την πρακτική
ανάγκη καταπολέµησης δυσάρεστων οσµών. Λίγα χρόνια πριν άρχισε να καλύπτει
και συναισθηµατική ανάγκη του να δηµιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον για
όσους ζουν ή επισκέπτονται έναν χώρο. Παρακολουθώντας τις παγκόσµιες
εξελίξεις στην Αρωµατολογία έχουµε δηµιουργήσει ένα µοναδικό σύστηµα
διάγνωσης για το κατάλληλο άρωµα βασιζόµενο στο Sensory Marketing, το οποίο
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες επικοινωνιακής στρατηγικής των
Brands.

PAGE SUPPLIES SOLUTION ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ Dosuments Icon

Το Branding σε χώρους, συσκευασίες και προϊόντα είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεµένο µε το κατάλληλο στοχευµένο
αρωµατικό µοτίβο, το οποίο πρεσβεύει την προσωπικότητα του, δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
αύξηση των πωλήσεων, ασκώντας υποσυνείδητα βασική επιρροή στην καταναλωτική απόφαση.

PAGE SUPPLIES SOLUTION ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ Dosuments Image

Θα χαρούµε να σας γνωρίσουµε από κοντά, να αναλύσουµε την ταυτότητα του Brand σας και να προτείνουµε εξατοµικευµένες λύσεις για το χώρο σας.

Καλέστε µας σήµερα στο 2310812813 να κλείσουµε ένα ραντεβού να σας επισκεφτεί
ο εξειδικευµένος σύµβουλος για ∆ωρεάν µελέτη και δειγµατισµό στο χώρο σας.